Drogi Użytkowniku / Użytkowniczko,

Ta strona internetowa automatycznie zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.

Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autorzy tej strony, wiedzą jak wielu użytkowników na niego zagląda, co konkretnie czytają oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać tą stronę. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane są na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie okienka na otrzymywanie w ramach Serwisu na adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych Autorów.
Autorzy tej strony przetwarzają dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz prawidłowego utrzymania Serwisu, określonego w Regulaminie, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie Użytkownik wprowadza w Umowie.
Dane osobowe Użytkowników dokonujących Rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie ich Konta.
Autorzy każdorazowo określają dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi i utrzymania Serwisu. Autorzy mogą przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Usługi i utrzymania Serwisu wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika lub Usługodawcy.
Autorzy są w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez czas, świadczenia Usługi.
Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi.
Autorzy przywiązują dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i do ochrony ich danych osobowych i jako administratorzy danych dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Autorzy zapewniają Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie.
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych.
Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Autorów do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług i utrzymania Serwisu, Użytkownik może zgłosić  żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione niezwłocznie.
Autorzy zastrzegają sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych Użytkownika właściwym organom państwowym, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takiej informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Autorzy zobowiązują się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Użytkownika, którego dane mają być ujawnione.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Autorzy tej strony są wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na tej stronie. Nie będą sprzedawać, udostępniać ani wydzierżawiać tych informacji innym stronom w sposób niezgodny z zasadami podanymi w niniejszym oświadczeniu. Autorzy tej strony mogą gromadzić informację o Użytkownikach w różnych miejscach tego serwisu internetowego.

Łącza zewnętrzne

Niniejsza strona może zawierać łącza do innych serwisów internetowych. Prosimy pamiętać, że autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania poufności obowiązujące w innych serwisach. Zachęcamy naszych Użytkowników do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu oraz do czytania oświadczeń dotyczących zasad poufności w każdym innym serwisie, który gromadzi informacje osobowe. Niniejsze oświadczenie w sprawie poufności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych w tym serwisie.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Autorzy tej strony mogą wprowadzać zmiany w niniejszych zasadach. Prosimy o okresowe czytanie niniejszego oświadczenia i sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone nowe zasady lub zmiany do dotychczasowych zasad.